Chystáme další informacemi nabitou konferenci o IBD pro veřejnost

Patronát nad ní bude držet pan docent Vladimír Zbořil – již potřinácté. Témata přednášek se každý rok mění, ale vždy chceme zprostředkovat to nejnovější (a ověřené), co se léčby IBD týká, a vyvracet mýty, které kolují.

Přednášející se snaží vysvětlit vše v širším kontextu, odborné informace podat srozumitelně a dát dostatečný prostor vašim otázkám. Navíc tu panuje pohodová a přátelská atmosféra!

 • Pozitivní
  atmosféra

 • Přední
  odborníci

 • Volný
  vstup

REGISTRACE

 • Konference je určena pro širokou veřejnost
 • Vstup je zdarma
 • O programu a přednášejících vás budeme průběžně informovat
Registrovat se
12. září 2019   •   Hotel International Brno   •   13:00–17:00

Program konference

Registrace je od 12 hod.
Konference začíná ve 13 hod.

 • Pokroky, slepé uličky a náhody
  doc. MUDr. V. Zbořil, CSc.

 • Fytoterapie nejen u IBD
  MUDr. J. Landa

 • Léčebné pokroky IBD: klinické studie – zkušenost gastroenterologa – pohled pacienta
  MUDr. A. Novotný, Ph.D.

 • Historické okamžiky v terapii IBD: pokroky i návraty
  MUDr. L. Prokopová, Ph.D.

 • Potravinové doplňky: hranice pokroku, reality a reklamy
  doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D.

 • Faktory limitující úspěšnost léčby IBD
  doc. MUDr. V. Zbořil, CSc.

MÍSTO

Best Western Premier Hotel International Brno
Husova 16/200, 602 00 Brno-střed